Työnohjaus

Työnohjaus on työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen tarkoituksena on siten lisätä työntekijän ammatillista kasvua ja auttaa työntekijää myös jaksamaan työssään paremmin.

Työnohjaus myös yleensä lisää työn tuottavuutta ja antaa ulkopuolista näkökulmaa vaikkapa työyhteisön ja työntekijän työhön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena.

Työnohjausta voidaan siis käyttää ainakin seuraavissa yhteyksissä:

  • ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemiseen
  • työroolin ja työn perustehtävän selkeyttämiseen
  • työssä jaksamisen tukemiseen
  • vahvistamaan työhön sitoutumista
  • työn laadun ja työhyvinvoinnin osatekijänä
  • ulkopuolisen näkökulman saamiseksi työyhteisön ongelmatilanteisiin.