Psykoterapia

Psykoterapian avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä ja edistämään hänen toivomansa muutoksen aikaansaamista. Psykoterapia on aina tavoitteellista, ammatillista toimintaa, jota säätelevät terveydenhuollon lait ja asetukset.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on käytännönläheinen lähestymistapa terapiaan. Tavoitteena on löytää asiakkaan voimavarat ja kyvyt ja auttaa häntä tunnistamaan ongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja. Pääpaino on nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, mutta myös omaan menneisyyteensä on hyvä tutustua, siellä voi olla asioita, joista voi oppia jotain tärkeää. Ratkaisukeskeinen näkökulma on hyvin asiakaslähtöinen ja inhimillinen, ajatellaan, että ihmisellä itsellään on aina muutoksen avaimet jossain.

Ihmisen identiteetti rakentuu niissä lukuisissa hetkissä, joiden aikana olemme jollain tavalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Silloin on tärkeää olla oikealla tavalla läsnä ja tunnistaa omat voimavarat, tavoitteet ja toiveet, joiden avulla suunnataan tulevaisuuteen. On hyvä kysyä itseltään, mitä elämässäni on sellaista, jonka haluan muuttuvan ja toisaalta myös mitä minun on vain hyväksyttävä, koska sitä ei voi muuttaa. Psykoterapian avulla etsitään vastauksia elämän kolmeen tärkeään kysymykseen: kuka minä olen, mistä minä tulen ja minne minä olen menossa.