Pariterapia

Parisuhde on yksi elämän tärkeimmistä ja samalla myös haastavimmista suhteista. Siinä kohtaavat kahden ihmisen tarpeet ja tunteet. Seuraavat asiat ovat monella tavalla tärkeitä parisuhteen toimivuuden kannalta:

  • Arjen löytäminen, elämä tässä ja nyt
  • Hellyys, seksuaalisuus, toisen ilahduttamien
  • Tahto rakastaa toista
  • Itsensä ja toisen arvostaminen
  • Puhuminen ja kuunteleminen
  • Riitelytaidot/vuorovaikutustaidot
  • Puolisoiden erilaisuuden näkeminen

Parisuhteen ongelmatilanteissa on hyvä hakea ulkopuolista keskusteluapua. Ulkopuolinen näkökulma voi auttaa näkemään vuorovaikutuksen ongelmia, jotka voivat näyttäytyä haastavina riitoina, joissa riitely ”jumittuu” samaan kaavaan eikä ratkaisuja silloin kyetä löytämään. Ulkopuolinen henkilö voi myös auttaa parisuhteen osapuolia kertomaan toisilleen omista ajatuksistaan, tunteistaan ja tarpeistaan rakentavalla tavalla.