Tervetuloa sivuilleni!

Yritykseni tuottaa psykoterapiapalveluja (myös Kelan korvaamana, nuoret ja aikuiset) sekä pariterapia- ja työnohjauspalveluja.

Psykoterapia

Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn vahvistuminen, sekä samalla mielekkäämpi ja tasapainoisempi elämä. Psykoterapian avulla on mahdollista löytää välineitä vaikeiden asioiden käsittelyyn.

Pariterapia

Parisuhteen ongelmatilanteissa on hyvä hakea ulkopuolista keskusteluapua. Ulkopuolinen näkökulma voi auttaa näkemään vuorovaikutuksen ongelmia, jotka voivat näyttäytyä haastavina riitoina, joissa riitely ”jumittuu” eikä ratkaisuja silloin kyetä löytämään.

Työhönohjaus

Tavoitteena on ammatillinen kasvu, ammatillisen kompetenssin lisääntyminen ja työn laadun paraneminen. Se voi toteutua yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla.